Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FA_MAR_2023 s DPH 01.05.2023 04.05.2023
Faktúra FA_JAN_FEB_23 s DPH 04.04.2023 05.04.2023
Zmluva Tatrabanka s DPH 01.02.2023 01.02.2023
Faktúra FA_DEC_2022 s DPH 16.01.2023 17.01.2023
Faktúra FA_NOV_2022 s DPH 16.01.2023 17.01.2023
Faktúra FA_OKT_22 s DPH 16.11.2022 16.11.2022
Faktúra FA_SEPT_22 s DPH 17.10.2022 17.10.2022
Faktúra FA_AUG_22 s DPH 26.09.2022 27.09.2022
Faktúra FA_JUL_22 s DPH 01.08.2022 17.08.2022
Faktúra FA_JUN_22 s DPH 25.07.2022 25.07.2022
Faktúra FA_MAJ_22 s DPH 20.06.2022 22.06.2022
Faktúra FA_APR_22 s DPH 26.05.2022 26.05.2022
Faktúra FA_NOV_21 s DPH 03.05.2022 11.05.2022
Faktúra FA_MAR_22 s DPH 02.05.2022 11.05.2022
Faktúra FA_FEB_22 s DPH 02.05.2022 11.05.2022
Faktúra FA_SEPT_21 s DPH 02.05.2022 11.05.2022
Zmluva FA_OKT_21 s DPH 02.05.2022 10.05.2022
Faktúra FA_DEC_21 s DPH 01.03.2022 28.03.2022
Faktúra FA_JAN_22 s DPH 01.03.2022 28.03.2022
Faktúra FA_AUG_21 s DPH 02.09.2021 25.09.2021
zobrazené záznamy: 1-20/178