• Vážení rodičia,

    školská jedáleň je opäť v prevádzke, preto aj výučba a ŠKD bude prebiehať v obvyklom režime.

    Tiež si Vás dovoľujeme upozorniť, že 10. novembra 2020 pred vstupom do budovy školy je povinnosťou zákonného zástupcu osobne alebo prostredníctvom dieťaťa predložiť písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka. Formulár vyhlásenia posielame v prílohe. Ak nemáte možnosť formulár vytlačiť, je možné tlačivo vyzdvihnúť v škole.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
      • Priateľský
      • Skúsený
      • Online služby
      • Plní energie
   • Novinky

     • Dotácia na stravu
     • 23. 3. 2023
     • Vážení rodičia,

      Od 1.5.2023 je možnosť o požiadanie dotácie na stravu, ktorá pokrýva plné náklady 4. pásma stravovania, schválené obcou Veľký Biel s účinnosťou od 1.1.2023.

      K uplatneniu tohto príspevku je nutné do 30.4.2023 odovzdať vyplnenú žiadosť, ktorá sa nachádza v prílohe.

      Táto povinnosť sa týka aj rodičov, ktorých deti mali doteraz schválenú štátnu dotáciu na stravovanie. Žiadosť je potrebné odovzdať osobne vedúcej ŠJ Veľký Biel, alebo zaslať elektronickou formou na e-mailovú adresu jedalen@velkybiel.eu.

     • Dotácia na stravu: Čítať viac
     • Riaditeľské voľno
     • 15. 3. 2023
     • Riaditeľstvo Základnej školy vo Veľkom Bieli oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z., § 150, ods. 5. bude dňa 22. marca 2023 udelené riaditeľské voľno žiakom V. C, VI. A, VI. B, VII. A a VIII. A triedy základnej školy z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania 9 – 2023. Žiaci I. stupňa základnej školy sa budú učiť podľa rozvrhu.

     • Riaditeľské voľno: Čítať viac
     • Úhrada režijných nákladov v školskej jedálni
     • 2. 2. 2023
     • Vážení rodičia,

      na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 (čl. 4, bod 7), ktoré bolo schválené obcou Veľký Biel, si Vás dovoľujeme upozorniť na povinnosť platby režijného poplatku na stravovanie žiakov v školskej jedálni vo výške 5 eur mesačne.

      Tento poplatok sa uhrádza na účet SK74 5600 0000 0018 0372 2001, konštantný symbol 0379, referenčné číslo 22750, variabilný symbol je mesiac a rok a do poznámky sa uvádza meno dieťaťa, trieda a text „réžia“.

     • Úhrada režijných nákladov v školskej jedálni: Čítať viac
     • Začiatok šk. roku 2022/2023
     • 30. 8. 2022
     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 5. 9. 2022 o 8.00 hod. sa začína školský rok 2022/23. Žiaci prídu priamo do tried, kde sa dozvedia základné informácie o organizácii vyučovania, žiaci sa môžu prihlasovať na obedy do školskej jedálne a žiaci I. stupňa do ŠKD. Prvý deň bude vyučovanie trvať cca od 8.00 do 9.00 hod. Riadne vyučovanie podľa rozvrhu sa začína 6. septembra 2022, zároveň začína fungovať ŠKD a stravovanie v školskej jedálni.

     • Začiatok šk. roku 2022/2023: Čítať viac
     • Ukončenie šk. roku 2021/2022
     • 28. 6. 2022
     • Školský rok 2021/2022 sa končí vo štvrtok - 30. júna 2022. Žiaci prídu do školy na prvú vyučovaciu hodinu (8,00 hod.), preberú si vysvedčenia a o 9,00 hod. odchádzajú domov. Obed sa vydáva od 11,00 hod.

      Žiaci I. stupňa školy (I. až IV. ročník) idú do ŠKD. Prevádzka ŠKD sa 30. júna 2022 končí o 15,30 hod.

     • Ukončenie šk. roku 2021/2022: Čítať viac
     • Riaditeľské voľno
     • 10. 5. 2022
     • Riaditeľstvo Základnej školy vo Veľkom Bieli oznamuje rodičom, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z., § 150, ods. 5. bude dňa 18. mája 2022 udelené riaditeľské voľno žiakom VI. A, VII. A, VIII. A a IX. A triedy základnej školy z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania 5 – 2022. Žiaci I. stupňa základnej školy sa budú učiť podľa rozvrhu.

     • Riaditeľské voľno: Čítať viac
     • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
     • Albert Einstein
     • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
     • William Shakespear
     • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
     • Carl Rogers
   • Partneri

    • Obec Veľký Biel
    • Kozmix - vzdelávací portál
    • Fenomény sveta - vzdelávací portál
    • Rajo - školské mlieko