• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola vo Veľkom Bieli na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola vo Veľkom Bieli
   • Telefón
   • 02 45 916 185
   • Adresa školy
   • Školská 4, 900 24 Veľký Biel
    Slovakia
   • IČO
   • 036 07 11 02
   • DIČ
   • 202 160 87 43
   • Riaditeľka školy
   • Mgr. Daniela Romanová
   • Zástupkyňa riaditeľky školy
   • RNDr. Jarmila Ucháľová
   • Výchovná poradkyňa
   • Ing. Michaela Korbašová
   • Technik BOZ a OPP
   • Mgr. Janette Czibulová
   • Školský psychológ
   • Mgr. Bronislava Plešková
   • Školská jedáleň
   • 02/44 253 673