• Profil školy

    • Motto školy

     Povedz mi a ja zabudnem.
     Ukáž mi a ja si zapamätám.
     Nechaj ma to urobiť a ja pochopím. 
      
     Filozofia školy
      Škola sa riadi filozofiou programu Škola podporujúca zdravie, ktorého cieľom je podnietiť žiakov i učiteľov, aby sa počas celého roka venovali problematike zdravia a snažili sa prijať zásady zdravého životného štýlu.

      

     Koncepcia školy

     Koncepcia našej školy stojí na troch pilieroch

     Prvý pilier - Pohoda prostredia

     Druhý pilier - Zdravé učenie

     Tretí pilier - Otvorené partnerstvo

     Zameranie školy

     Základnou filozofiou školy je poskytnúť žiakom všeobecné vzdelanie so zameraním na prírodné vedy. V 6., 7. a 8. ročníku sa vyučuje predmet laboratórne cvičenia z biológie, fyziky a chémie.

     Nový vyučovací predmet

     Pre žiakov 7. ročníka sme zaviedli od šk. roku 2012/2013 nový predmet Laboratórne cvičenia z fyziky a chémie. Od školského roku 2016/2017 sa výučba predmetu zavádza aj do 6. a 8. ročníka.
     Pre žiakov 6. ročníka to je predmet  Laboratórne cvičenia z fyziky a biológie a pre žiakov 8. ročníka predmet Laboratórne cvičenia z biológie a chémie.