• Karanténa VI. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda VI. A v karanténe. Karanténa je do 2. 12. 2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda VI. A a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa IV. B

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda IV. B v karanténe. Karanténa je do 27. 11. 2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda IV. B a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa V. B

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda V. B v karanténe. Karanténa je do 22. 11. 2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda V. B a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa III. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda III. A v karanténe. Karanténa je do 22. 11. 2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda III. A a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa VIII. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda VIII. A v karanténe. Karanténa je do 21. 11. 2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda VIII. A a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa I. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda I. A v karanténe. Karanténa je do 19.11.2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda I. A a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa III. B

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda III. B v karanténe. Karanténa je do 19.11.2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda III. B a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa IV. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda IV. A v karanténe. Karanténa je do 16.11.2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda IV. A a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa IX. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda IX. A v karanténe. Karanténa je do 12.11.2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda IX. A a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa VI. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda VI. A v karanténe. Karanténa je do 12.11.2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda VI. A a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa IV. B

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda IV. B v karanténe. Karanténa je do 5.11.2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda IV.B a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa II. B

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda II. B v karanténe. Karanténa je do 22.09.2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda II.B a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda VIII. A v karanténe. Karanténa je do 24.09.2021 vrátane, platí pre úzke kontakty s pozitívnou osobou (VIII. A a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Vzdelávacie poukazy

     • Vážení rodičia, na stránke školy je zverejnený zoznam krúžkov pre šk. rok 2021/2022. Prosíme o vyplnenie vzdelávacích poukazov a ich opätovné vrátenie do školy.

      Ďakujeme.

     • Karanténa

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda VII. A v karanténe. Karanténa je do 17.09.2021 vrátane, platí pre úzke kontakty triedy VII. A. Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa nevzťahuje karanténa, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

       

     • Začiatok šk. r. 2021/22

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Dňa 2. 9. 2021 bude slávnostné otvorenie šk. r. 2021/22. Pred vstupom do školy  sa uskutoční ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk) v čase od 7.00 do 8.00 hod. Pri vstupe do školy sú žiaci povinní mať rúško.   

      V triedach sa žiaci dozvedia základné informácie o organizácii vyučovania v nasledujúcich dňoch, žiaci sa prihlasujú na obedy do školskej jedálne (musia mať vypísaný zápisný lístok) a do ŠKD (žiaci I. stupňa). Prvý deň bude vyučovanie trvať cca od 8.00 do 9.00 hod. Rodičia do školy nevstupujú, výnimkou sú prváci, s ktorými rodičia do školy vstúpiť môžu. Vedenie školy

     • Samotestovanie

     • Vážení rodičia,

                      ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      1. Žiadame rodičov, aby v prípade záujmu o samotesty informovali triednych učiteľov prostredníctvom Edupage najneskôr do 25. 8. 2021 do 20.00 hod.

      2. Žiadame rodičov, aby v prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni vyplnili zápisný lístok (v prílohe), ktorý dieťa donesie 2. 9. 2021 pri nástupe do školy.

      S pozdravom RNDr. Jarmila Ucháľová
                             zástupkyňa školy
                                  

     • Zoznam žiakov I. ročníka

     • Vážení rodičia budúcich prvákov, v prílohe sú zverejnené zoznamy žiakov I. A a I. B triedy v školskom roku 2021/2022. Triednou učiteľkou v I. A triede bude Mgr. Zuzana Červenková a v I. B triede Mgr. Renáta Ráczová. Ak máte nejaké požiadavky týkajúce sa preradenia dieťaťa do inej triedy, obráťte sa na nás formou mailu.

      Mgr. Daniela Romanová, riaditeľka školy