• Hľadá sa upratovačka

     • Základná škola hľadá upratovačku s nástupom od 5.10. 2020 na 50% úväzok. Záujemcovia kontaktujte ma na tel. 0911 883 927 alebo osobne v škole.

      Mgr. Daniela Romanová, riaditeľka školy

     • Hľadá sa vychovávateľka do ŠKD

     • Základná škola hľadá vychovávateľku/vychovávateľa do ŠKD s nástupom od 5.10.2020 na 100% úväzok. Záujemcovia pošlite svoj životopis na mailovú adresu školy: zsvelkybiel@gmail.com.

      Mgr. Daniela Romanová, riaditeľka školy

     • Plenárne (elektronické) TA ZRŠ

     • Vážení rodičia,

      prvý pondelok školského roka sa každoročne koná plenárne TA ZRŠ v Kultúrnom dome vo Veľkom Bieli. No vzhľadom na aktuálnu situáciu a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva sme sa rozhodli zvoliť elektronickú formu informovania zákonných zástupcov o aktuálnom i minuloročnom dianí v našej škole.

       

     • Usmernenia riaditeľky školy pre šk. rok 2020/2021

      • Neorganizuje sa hromadné otvorenie školského roku pred budovou školy.
      • Pri vstupe do budovy sa vykonáva až do odvolania ranný filter - meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk.
      • Zakazuje sa vstup zákonným zástupcom do budovy školy (s výnimkou 2. septembra 2020, iba rodičom žiakov I. ročníka).
      • Žiaci vstupujú do budovy v rozpätí od 7,00 hod. do 8,00 hod.
      • Žiaci II. stupňa školy (5. až 9. ročník) nosia povinne v budove školy počas celého vyučovania ochranné rúško, vyučujúci a zamestnanci školy nosia ochranné rúško, resp. ochranný štít.
      • Neorganizujú sa exkurzie, ani žiadne hromadné akcie poriadané školou.
      • Telesná výchova sa realizuje výhradne v exteriéri.
      • Dezinfekcia toaliet, kľučiek na dverách sa realizuje 3-krát denne; dezinfekcia priestorov, kde sa zdržiavajú žiaci sa realizuje 2-krát denne.
      • Žiak, ktorý prejavuje príznaky respiračného ochorenia, je okamžite umiestnený v izolačnej miestnosti. Vyučujúci bezodkladne informuje zákonného zástupcu, ktorý si prevezme dieťa do starostlivosti.
     • Povinnosti zákonných zástupcov pred začiatkom šk. roku

     • Zákonný zástupca:

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR)
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky
      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie (príloha č. 1)
      • po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2)
      • v prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy.
      • povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom

       

     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra 2020. Vstup do budovy  školy je v rozpätí 7,00 - 8,00 hod. Žiaci pred vstupom do budovy predložia vyhlásenie zákonného zástupcu a prejdú ranným filtrom (meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk). Každý žiak, resp. jeho rodič musí mať na tvári rúško. V tento deň sa žiaci zdržia v škole 2 vyučovacie hodiny (do 9,40 hod.).

      Školská jedáleň a školský klub detí začínajú od 3. septembra 2020.

     • Covid-19

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás upozorniť, že 2. septembra 2020 pred vstupom do budovy školy je povinnosťou zákonného zástupcu osobne alebo prostredníctvom dieťaťa predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak (ne)vycestoval v posledných dvoch augustových týždňoch mimo územia SR a  (ne)zúčastnil sa hromadného podujatia.

      Formulár vyhlásenia posielame v prílohe. Ak nemáte možnosť formulár vytlačiť, je možné tlačivo vyzdvihnúť v škole.

     • Vyučovanie od 22. 6. 2020

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nástupu Vášho dieťaťa do školy od 22. 6. 2020 je povinnosťou zákonného zástupcu predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Formulár vyhlásenia posielame v prílohe. Ak nemáte možnosť formulár vytlačiť, je možné tlačivo vyzdvihnúť v škole.

      Vyhlasenie.docx     • Poplatok za ŠKD

     • Vážení rodičia, poplatok za ŠKD (apríl, máj, jún 2020) bude v sume 50 eur vrátený v hotovosti v nasledujúcich dňoch:

      • 20. apríla 2020 od 9,00 hod. do 12,00 hod.
      • 21. apríla 2020 od 14,00 hod. do 17,00 hod.

      v budove školy, v triede IV. A (pri automate Rajo).

     • Školský psychológ

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na to, že je naša škola zatvorená, je priama práca našej školskej psychologičky Mgr. Bronislavy Pleškovej prerušená. Neváhajte ju však kontaktovať na adrese: psycholog.velky.biel@gmail.com .

      Či už ide o domáce výchovné alebo vzdelávacie ťažkosti, narastajúce napätie, neistota z nadchádzajúcich dní alebo iné ťažkosti. Konzultácie prebiehajú mailom, prípadne po dohode cez Skype.

     • Zápis prvákov

     • Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 sa bude konať od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 elektronickou formou. Bližšie informácie zverejníme čoskoro.

     • Prerušenie vyučovania

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.