• Karanténa V. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda V. A v karanténe. Karanténa je do 12. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda V. A a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

     • Karanténa I. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda I. A v karanténe. Karanténa je do 12. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda I. A a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

     • Karanténa IX. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda IX. A v karanténe. Karanténa je do 9. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda IX. A a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

     • Karanténa IV. B

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda IV. B v karanténe. Karanténa je do 9. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda IV. B a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

     • Karanténa III. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda III. A v karanténe. Karanténa je do 7. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda III. A a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

     • Karanténa I. B

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda I. B v karanténe. Karanténa je do 6. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda I. B a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

     • Karanténa VIII. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda VIII. A v karanténe. Karanténa je do 3. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda VIII. A a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

     • Karanténa I. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda I. A v karanténe. Karanténa je do 3. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda I. A a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

     • Karanténa IV. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda IV. A v karanténe. Karanténa je do 2. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda IV. A a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

     • Karanténa III. B

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda III. B v karanténe. Karanténa je do 1. 2. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda III. B a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

     • Karanténa II. B

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda II. B v karanténe. Karanténa je do 31. 1. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda II. B a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“.

     • Karanténa VII. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda VII. A v karanténe. Karanténa je do 31. 1. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda VII. A a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“.

     • Organizácia 31. januára 2022

     • Dňa 31. 1. 2022 (pondelok) sa žiaci I. A, I. B, II. A, II. B, III. A, III. B, IV. A a IV. B učia 3 vyučovacie hodiny, 4. vyučovacia hodina je triednická hodina, na ktorej dostanú výpis klasifikácie za I. polrok. Následne idú žiaci do ŠKD, resp. domov.

      Žiaci V. A, V. B, VI. A, VII.A, VIII. A a IX. A učia 4 vyučovacie hodiny, 5. vyučovacia hodina je triednická hodina, na ktorej dostanú výpis klasifikácie za I. polrok. Násldene idú žiaci na obed a domov.

       

     • Karanténa VI. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda VI. A v karanténe. Karanténa je do 31. 1. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda VI. A a vyučujúci).

      Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“.

     • Karanténa III. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda III. A v karanténe. Karanténa je do 24. 1. 2022 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda III. A a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa I. B

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda I. B v karanténe. Karanténa je do 15. 12. 2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda I. B a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa I. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda I. A v karanténe. Karanténa je do 12. 12. 2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda I. A a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa III. B

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda III. B v karanténe. Karanténa je do 9. 12. 2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda III. B a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa III. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda III. A v karanténe. Karanténa je do 6. 12. 2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda III. A a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.

     • Karanténa VII. A

     • Vážení rodičia,

      z rozhodnutia RÚVZ Bratislava je kvôli výskytu covid 19 trieda VII. A v karanténe. Karanténa je do 3. 12. 2021 vrátane, platí pre úzke kontakty pozitívnej osoby (trieda VII. A a vyučujúci). Riadne očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie (do 180 dní) a nemajú žiadne príznaky ochorenia COVID-19, na nich sa karanténa nevzťahuje, len si sledujú svoj zdravotný stav, samozrejme stále dodržiavajú protiepidemické opatrenia.