• Mgr. Zuzana Pojdáková

    •  

     VZDELANIE:  

     2015 - 2013     Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta,

                       odbor anglický jazyk a literatúra 

     2003 - 1998      Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných

                                 vied, odbor biológia - ekológia

     1997 - 1993    Gymnázium Ul. D. Tatarku v Poprade

      

     PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

     2013 -              Základná škola vo Veľkom Bieli,  

                               pracovná pozícia - učiteľka nižšieho sekundárneho

                                vzdelávania

     2011 - 2004    Orange Slovensko a.s, pozícia CS Info Call

                               Desk Representative

     2010 - 2009    konateľka spoločnosti Dedinka Farm   

      jún 2002 - september 2002  Pracovno - študijný program

                                                     Work a travel USA,  Chicago

      

     ODBORNÉ VZDELÁVANIE:

     Aktualizačné  vzdelávanie:

     2016             Prípravné atestačné vzdelávanie

     2015             Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 

     2015             Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 

     2015             Využívanie IKT v práci učiteľa

     Inovačné vzdelávanie :

      2015            Aktívne využívanie čítania s porozumením vo

                       vyučovacom procese v základnej a strednej škole 

                                                            

      

     • zatiaľ žiadne údaje
    • Kontakty

      • 202
      • zuzana.pojdakova@gmail.com
      • Telefón