• Mgr. Daniela Číková

    • Vzdelanie:

     •        2017         Prvá atestácia z predmetu biológia
     • 2009 - 2014    Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, učiteľstvo       Akademických predmetov  MAT - BIO
     • 2005 - 2009    Obchodná akadémia Považská Bystrica

      

     Pracovné skúsenosti:

     • 2014 - trvá      Základná škola vo Veľkom Bieli, Veľký Biel

      

     Odborné vzdelávanie:

      

     • 2021 - Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich materiálov
     • 2019 - Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh
     • 2019 - Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese
     • 2018 - Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania  Ja Finančná gramotnosť
     • 2017 - Úvod do Hejného metódy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ
     • 2017 - Základný kurz Hejného matematiky
     • 2016 - Prípravné atestačné vzdelávanie
     • 2015 - Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole
     • 2015 - Využívanie IKT v práci učiteľa
     • 2014 - Kurz prvej pomoci
     • 2012 - Certifikát jednoduchého účtovníctva

      

     Povinná vysokoškolská prax 2012 - 2014:

     • Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne
     • Základná škola M. Gorkého, Trnava
     • Gymnázium J. Hollého, Trnava
    • Kontakty

      • Miestnosť
      • Zborovňa
      • Email
      • daniela.szekelyova@gmail.com
      • Telefón
      • 0911 262 886