• Vitajte na mojich stránkach!


    • Vzdelanie

     2009–2012 III. stupeň VŠ Philosophiae doctor (PhD.) Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, Banská Bystrica - Teória vyučovania etickej výchovy na 1. st. ZŠ

     2001–2005 II. stupeň VŠ Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, Banská Bystrica - Učiteľstvo pre 1. st. ZŠ

     1997–2001 Maturita Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica - Umelecká trieda (Stretnutia s ľudovou kultúrou)     Ďalšie vzdelávanie


     16.3.2023 Webinár "Šikana a kyberšikana"

     15.3.2023 Online seminár "Známa - neznáma, ako pripraviť žiakv na riešenie rovníc"

     7.12.2022 Online seminár "Jednotky dĺžky a ich premeny"

     4.10.2022 Webinár "Hrdinovia internetu"2 internetová bezpečnosť

     21.9.2022 Online seminár "Ako nájsť kľúč k vyučovaniu vlastivedy"

     20.9.2022 Webinár "Hrdinovia internetu"1 internetová bezpečnosť

     14.6.2022 Webinár "Etická výchova na I. stupni ZŠ"

     5.4.2022 Webinár "Násobenie a delenie na prvom stupni základnej školy"

     23.3.2022 Webinár "Anglické slovíčka hravo a zábavne"

     21.3.2022 Webinár "Rozvíjame manuálne zručnosti žiakov"

     14.3.2022 Webinár "Ako na dezinformácie (nielen) o vojne"

     8.2.2022 Webinár "Čo znamená rešpektovať a byť rešpektovaný."

     15.12.2021 Online seminár "Vlastiveda plná zážitkov. Gamifikácia vo vzdelávaní."

     8.12.2021 Webinár "Kreatívne čítanie pre najmenších školákov"

     6.12.2021 Webinár "Čítanie zábavne a hravo"

     23.11.2021 Webinár "Hudobná výchova hravo a zábavne"

     11.10.2021 Webinár "Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? Áno!"

     13.10.2020 Webinár "Viete ako pomôcť žiakom s problémami v učení?"

     10.9.2020 Webinár "Čítam, teda viem"

     9.9.2020 Webinár "Angličtina s prvákmi a druhákmi - hravo a efektívne"

     28.6.2020 Online seminár  "Šlabikár Štefeková" - prípravné obdobie

     25.6.2020 Webinár "Aby deti nielen čítali, ale aj porozumeli"

     18.6.2020 Webinár  "Ako na angličtinu v začiatkoch?" - Anglický jazyk pre 1. ročník ZŠ

     16.6.2020 Webinár "Prvouka  ako spôsob "prežívania" poznatkov"

     12.6.2020 Školenie "Písmo Comenia Script". Na základe absolvovania certifikačného vzdelávacieho programu a zloženia skúšky som oprávnená vyučovať písmo Comenia Script. Odborným garantom vzdelávacieho programu je MgA. Radana Lencová, PhD.

     21.8.2019  Školenie "Viete, ako pomôcť žiakom s poblémami učenia?" Banská Bystrica, Raabe Slovensko

     7.2012–6.2013 Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica - Inovačné vzdelávanie - Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy 

     2007 Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava -  Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy - Prvý modul - Komunikácia 

     26.9.2006–11.6.2007 Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja, Bratislava - Priebežné vzdelávanie - Etická výchova pre 1 . stupeň ZŠ 

     16.5.2006–12.6.2006 Asociácia projektu Infovek - API, Bratislava - Akreditovaný kurz - Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa

     2004–2005 Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, Banská Bystrica - Špecializačné inovačné štúdium - Netradičné modely edukácie     Projekty

     2011-2014 Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, Banská Bystrica "Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy" - APVV-0690-10 - riešiteľ projektu     Konferencie

     • Škola jako místo setávání aneb jak školní prostředí podporuje rozvoj žáků i učitelů, Praha, 2013
     • World Forum 2012 - International Forum for Child Welfare, Neapol, 2012
     • Škola jako místo setávání aneb jak školní prostředí podporuje rozvoj žáků i učitelů, Praha, 2012
     • Škola jako místo setávání aneb jak školní prostředí podporuje rozvoj žáků i učitelů, Praha, 2011
     • Škola jako místo setávání aneb co se nám osvědčuje při výchově a vzdělávání, Praha, 2010


     Výber z publikačnej činnosti

     • HAJNALOVÁ BUVALOVÁ, Ľ. 2013. Miera upravovania cieľov etickej výchovy v školských vzdelávacích programoch : výsledky výskumu In Kariková, S. eds. Acta Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, s. 71-83. ISBN 978-80-557-0534-7.
     • HAJNALOVÁ BUVALOVÁ, Ľ. 2012. Metodika etickej výchovy v primárnom vzdelávaní. In Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu. Roč. 17, č. 3-4, s. 6-9. ISSN 1335-1605.
     • VALICA, M. - FRIDRICHOVÁ,P. a kol. 2011 Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy. 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. 170 s.  ISBN 978-80-557-0326-8.
     • HAJNALOVÁ BUVALOVÁ, Ľ. 2013. Medzinárodná komparácia cieľov a obsahu etickej výchovy v primárnom vzdelávaní. In Krejčová, L. – Mertin, V. Škola jako místo setkávání 2013 : sborník příspěvků z konference. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 127-141. ISBN 978-80-7308-446-2.


     Skúsenosti v oblasti vzdelávania

     13.1.2016–30.6.2016 Štátny pedagogický ústav, Bratislava - Externý hodnotiteľ

     1.9.2012–31.8.2014 Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica - postdoktorand, projektový manažér, výučba študentov etickej výchovy, vedenie pedagogickej praxe

     1.9.2005–30.6.2007 Základná škola, Blatné - Učiteľka pre 1. stupeň ZŠ

     • zatiaľ žiadne údaje
    • Kontakty

      • Miestnosť
      • Zborovňa Pavilón B
      • Email
      • hajnalova.buvalova@gmail.com
      • Telefón