• Nadpis

   • Vzdelanie________________________________________                       __ 

    2005 – 2009  Gymnázium Pezinok , Senecká cesta 2 , 902 01 Pezinok  

    2009 – 2015 Fakulta TV a športu ,  Nábr.  Arm. Gen. L. Svobodu 9 , 814 69 Bratislava

    (Učiteľstvo TV a športovej prípravy a futbalové trénerstvo – ukončený 2 stupeň vysokoškolského vzdelania)

    Pracovné skúsenosti ______________________________________       __   

     

    2015 – 2017                     Základná škola v Bernolákove

    2014 – 2017                     Predseda O.Z. YOGI športový klub 

    2009 – 2014                     BENI klub – BENI TIM 

    2009 – 2013                     Mládežnícky futbalový tréner v klube ŠK SFM SENEC 

    2013 – 2017                     Mládežnícky futbalový tréner v klube FK INTER BRATISLAVA               

    2017 -                                Základná škola vo Veľkom Bieli

    2018                                  Mládežnícky futbalový tréner v klube SDM DOMINO BRATISLAVA