• Vitajte na mojich stránkach!

    • VZDELANIE

     Druhá atestácia: 2009 - Tvorivosť v slovenskom jazyku na I. stupni ZŠ

     Prvá atestácia: 2007 - Rozvoj komunikačných schopností a grafomotorických zručností v nultom ročníku

     2001 -2006 Prešovská univerzita v Prešove, pedagogická fakulta

                          - učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ

     1989 - 1991 SPgŠ Levoča - nadstavbové štúdium

                   -odbor vychovávateľstvo

     1983 - 1987 - Gymnázium Levoča

      

     PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

     2018 -           ZŠ Veľký Biel

                        - učiteľka

     1988 - 2018   ZŠ Bystrany

                       - učiteľka

                       - koordinátor environmentálnej výchovy

     1987 - 1988   ZŠ Spišské Podhradie

                       - učiteľka

      

     OSOBNÉ VZDELÁVANIE

     2011 - Environmentálna výchova vo vyučovacom procese

     2011 - Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese

     2011 - Obsluha interaktívnej tabule

     2011 - Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

     2012 - Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na 1. stupni základnej školy

     2012 - Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností

     2014 - Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom  vzdelávaní

     2014 - Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

     2015 - Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese

      

      

      

      

     • zatiaľ žiadne údaje
    • Kontakty

      • Miestnosť
      • Email
      • Telefón