• Vzdelanie

   jún 2013

    

    

   november 2012

    

    

    

    

   2008 – 2010

    

    

    

   2001 – 2002

    

    

   1995 –2001

    

    

   1991 –1995

    

   VŠEOBECNÁ Štátna skúška z anglického jazyka (C1-C2) – Štátna jazyková škola, Palisády, Bratislava

    

   1. ATESTAČNÁ SKúŠKA PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA - Odd. technickej pedagogiky STU – téma práce: „Pracovné listy pre predmet Konverzácia v anglickom jazyku v odbore.“

    

   Štátna skúška z pedagogiky, psychológie a didaktiky - Doplnkové pedagogické štúdium (DPŠ) – Ústav inžinierskej pedagogiky a psychológie STU

    

   Postgraduálne  štúdium – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

    

   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

    

   GYMNÁZIUM  I. Horvátha v Bratislave

    

   Priebeh zamestnaní

   od augusta 2019 - doteraz

    

   február 2014  - august 2019

    

    

   február 2009 – január 2014

    

    

    

    

    

   september 2008 – november 2008

    

    

   február 2006 – august 2008

    

   október 2002 – január 2006

    

    

   UČITEĽ ZŠ vo veľkom Bieli (anglický jazyk)

    

   vysokoškolský učiteľ, Katedra jazykov (anglický jazyk), Stavebná fakulta STU v Bratislave

    

   Stredoškolský učiteľ  - SPŠ stavebná a geodetická v Bratislave (anglický jazyk + technické predmety)

   + LEKTOR pre ZŠ deti v jazykovej škole Andantino (anglický jazyk) od 09/2011 do 02/2012

    

   Research Manager, OMD Slovakia s.r.o., Bratislava (analýzy, prognózy, reporty, prezentácie v ANJ/SJ)

    

   materská dovolenka

    

   vysokoškolský učiteľ, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra geodézie (technické predmety v SJ  aj v ANJ)

   Znalosť  jazykov

   anglický (C1-C2 - štátna skúška) + technická angličtina

   nemecký (B2-maturitná skúška)

   Znalosť  PC

   Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD

   Iné

   • autor vysokoškolskej učebniceEnglish for Land Surveyors (2017), spoluautor vysokoškolskej učebnice pre geodetov, odborné články v slovenskom aj anglickom jazyku
   • preklady článkov (anglický jazyk); vrátane technickej angličtiny v oblasti Engineering
   • preklady kníh (anglický jazyk) - spolupráca s vydavateľstvami Spektrum STU, Don Bosco
   • lektor v jazykovej škole (anglický jazyk)
   • publikačná činnosť, vedeckovýskumná činnosť a účasť na vedeckých projektoch a konferenciách v oblasti stavebníctvo, geodézia, matematika, štatistika (spracovanie a analýza meraní, štatistické analýzy)
   • absolvovanie školení (MPC BA)
   • organizačné zručnosti, komunikačné a prezentačné zručnosti, lektorské zručnosti, prekladateľské zručnosti

   Záujmy

   práca so študentmi, hudba, knihy, šport, príroda