• Vzdelanie

    • 2014 – 2019                Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Račianska 59, 813 34 Bratislava

                                         študijný odbor: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie

     2010 – 2014                Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, 927 01 šaľa

     Ďalšie vzdelávanie

     2021 webináreEfektívne plánovanie a úpravy obsahu vzdelávania v slovenskom jazyku a literatúre na ZŠ

                                    Podpora kritického myslenia, motivácia k nemu

                                    Efektívne vzdelávanie s Google  Google Prezentácie III.

                                   Tvorenie prezentácií cesta k úspechu

                               Prečo sa netreba báť Testovania 9 zo slovenčiny

                                   Fenomény sveta  dajte svojej hodine obraz aj zvuk

                                   Humor vo vzdelávaní

                                   Ako vytvoriť eTwinningový projekt?

                                   Pedagogický asistent v základnej škole

                                   Diktáty efektívne

              inovačné vzdelávanie: Aktívne formy učenia sa na hodinách SJL