• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra 2_dataprojektor s DPH 19.01.2011
  Faktúra 3_toner s DPH 19.01.2011
  Faktúra 4_toner s DPH 19.01.2011
  Faktúra 5_asc-edupage s DPH 19.01.2011
  Faktúra 6_asc_storage s DPH 19.01.2011
  Faktúra 7_elektrina s DPH 19.01.2011
  Faktúra 8_ozvucovacie_zariadeniie s DPH 19.01.2011
  Faktúra 9_plyn s DPH 19.01.2011
  Faktúra Apríl s DPH 01.06.2017 21.06.2017
  Faktúra Apríl 2015 s DPH Apríl 2015 11.10.2015
  Faktúra Apríl 2016 s DPH 04.05.2016 06.05.2016
  Faktúra Apríl 2018 s DPH 09.05.2018 11.05.2018
  Faktúra Apríl 2019 s DPH 01.05.2019 14.05.2019
  Faktúra August 2015 s DPH 01.08.2015 11.10.2015
  Faktúra August 2017 s DPH 01.08.2017 19.09.2017
  Faktúra BOZ s DPH 06.05.2013 08.05.2013
  Faktúra Dataprojektory s DPH 19.01.2012
  Faktúra December 2015 s DPH 04.01.2016 13.01.2016
  Faktúra December 2016 s DPH 22.12.2016 07.02.2017
  Faktúra December 2017 s DPH 16.01.2018 16.01.2018
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/176